ADA GINAŁ-ZWOLIŃSKA
Public Relations Specialist, Personal Image Expert
ABOUT MESERVICESCLIENTSREFERENCEPUBLICATIONSCONTACT

ABOUT ME

ADA GINAŁ-ZWOLIŃSKA  Public Relations Specialist, Personal Image Expert 

An independent expert in Public Relations, creating a public image and career.

A journalist, editor, publisher and author in the field of culture, screenplays and books, from which the best known are:  "
Krakow Station" and "Krakow wizards" (issued by the Proszynski i S-ka in 2004 and 2006).

She has graduated with Master's Degree in Musicology form Jagiellonian University. She was working for such newspapers as: “Gazeta Krakowska”, “Dziennik”, “Życie Warszawy”, “Przekrój”, „Gazeta Wyborcza”. As a noted music critic in 2008-10, she was nominating for Polityka's Passport Awards.

As a Public Relations Specialist, she works with a number of media representatives in Poland and abroad. She is responsible for image and media relations of many institutions and events, including Sacrum Profanum Festival, Misteria Paschalia Festival, Actus Humanus Festival, Festival of Agnieszka Osiecka Music, EUROPALIA - International Arts Festival in Brussels, Ada Sari International Vocal Artistry Competition, Transatlantyk Festival 2011, Krakow 2000 and conference on "Ethics in Business" for the International Association for Human Values​​. As a Personal Image Expert she collaborates with many personages of culture, art and business.

***

Niezależna specjalistka public relations, kształtowania wizerunku publicznego i kariery.

Dziennikarka, redaktorka, wydawca, autorka publikacji z zakresu kultury, scenariuszy i książek: "Stacja Kraków" i "Krakowscy Czarodzieje" (Proszynski i S-ka 2004 i 2006).

Absolwentka muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorka, dziennikarka i krytyk muzyczny. Pracowała m.in. dla: "Gazety Krakowskiej", "Dziennika", "Życia Warszawy",  "Przekroju", "Gazety Wyborczej". W latach 2008-2010 nominowała w kategorii "muzyka poważna" do Paszportów Polityki.

Jako Public Relations Specialist współpracuje z licznymi przedstawicielami mediów w Polsce i za granicą.
Odpowiedzialna za wizerunek i relacje z mediami wielu instytucji i wydarzeń, m.in. festiwali: Sacrum Profanum, Misteria Paschalia, Actus Humanus, Festiwalu im. Agnieszki Osieckiej, Festiwalu EUROPALIA w Brukseli, Międzynarodowego Festiwalu im. Ady Sari, Międzynarodowego Festiwal Filmu i Muzyki Transatlantyk 2011, a także m.in. Kraków 2000 czy Konferencji "Etyka w Biznesie" dla International Association for Human Values.

Jako Personal Image Expert współpracuje z wieloma osobistościami świata kultury, sztuki i biznesu.

 


 
POINT OF VIEW
COOPERATION
FINANCING